بازاریابی و فروش

چالش 20k در اینستاگرام

چالش 20k چیست؟ این چالش را من علیرضا بهمنش برای تحلیل و بررسی الگوریتم های اینستاگرام با هدف بازاریابی در شبکه اجتماعی اینستاگرام از تاریخ 1398/11/09 در پیج اینستاگرام خودم استارت زدم! قصد دارم به مدت 20 ماه از تاریخ شروع تعداد دنبال کنندگان کاربری behmaneshrad در اینستاگرام را به میزان 20 هزار فالوور واقعی برسانم به همین بهانه برخی از ویژگی های الگوریتم اینستاگرام را توضیح می دهم ...